Kontorskoncept

Det är inte alla företag som förstår att kontoret är en fysisk bärare av ditt företags identitet och värderingar. Det spelar liksom ingen roll hur glossiga Linkedin-annonser eller avancerad hemsida du har om det samtidigt står en torr jukka-palm i receptionen och tyget på stolarna i konferensrummet får en att associera till nattbussen. Ditt varumärke kommer att ta stryk. Med andra ord, vill du skapa ett identitetsstärkande och varumärkesbyggande kontor där både kunder och medarbetare trivs – ring, för guds skull, ring!